Coris historie

Coris historie

Cori er nogle hundrede år ældre end Rom og har historisk spillet en betydelig rolle i det kulturelle og politiske liv i denne del af det nuværende Italien.

Coris mytiske oprindelse

“De antikke forfattere fortæller til overflod om detaljer i Coris mytiske oprindelse. Ifølge legenden skulle byen være grundlagt af Dardano omkr.1400 f.C. og restaureret af Corace, som efter sit eget navn kaldte den CORA. “Denne legende, som i antikken så smukt løsteproblemerne omkring Coris oprindelse, kan i dag kun opfattes som en ædel historisk påstand”, eftersom de arkæologiske udgravninger mere og mere sandsynliggør, at der var tale om sædvaner og skikke hos et helt primitivt folk.

I Cori er der indtil i dag ikke fundet noget der tillader os at bestemme, selv ikke tilnærmelsesvis, tidspunktet for byens grundlæggelse. Der tales om underjordiske beboelser og neolitiske genstande fundet på Coris territorium, men mere præcise oplysninger om disse fund har ikke kunnet opdrives. Også de kyklopiske mure, som legenden tilskriver Dardanus(14. årh.f.C.) anser man i dag for betydeligt yngre [note*, under note2]. Men selv med en betydelig fremdatering tillader disse mure os at bekræfte, at Cori allerede var en magtfuld by, dengang Rom endnu var ved begyndelsen af sin storhedstid.

De første indbyggere, og altså byens grundlæggere, kan nok angives til at være de forskellige folkestammer, som i 10 og 9. årh.f.C. invaderede det nuværende Lazio, blandede sig med den oprindelige befolkning og grundlagde det latinske folk.” citat fra Cori gennem Tiderne, som her følger i sin helhed.

Cori igennem århundrederne

Cori igennem århundrederne – skrevet i 1968 af Epifano Scarnicchia og oversat af Henning Nielsen og Peter Hvorslev. Efter indholdsfortegnelsen og linksene til de forskellige kapitler følger på denne side oversætternes og forfatterens respektive forord. God fornøjelse.

INDHOLDSFORTEGNELSE

Kap. I: Fra oprindelsen frem til kejserdømmet.
Cori mellem myte og legende – Den Latinske Liga og krigene imod Rom – Den tragiske epoke – De tolv tavlers Love – Den galliske invasion – Slutningen på den Latinske Liga – Coransk mønt – De puniske krige –Marius og Sulla.

Kap. II: Cori’s arkæologi.
De kyklopiske mure– Tårnene – Herkules-templet – Castor og Pollux -templet-Janus -templet- Andre templer – Termer – Ponte della catena -Stoza kapitælerne-Inskriptioner – Arkæologiske fund.

Kap. III: Det mørke årtusinde
Pontinske byer. – Coris blomstring og fald. – Forkyndelse af troen. – Felix II. – Barbar-invasioner. – SS.Trinitá klosteret

Kap IV: Fri kommune
Kommunal forordning-De coranske statutter – Frederik Barbarossa -Tyskere og franskmænd-Hellighed og poesi – Colledimezzo og Albano – Streng besættelse-Renæssancen – Bispesæde.

Kap V: Lys og skygge i det XVI – XVII århundrede.
Kampe og partier – Jomfru Marias tilsynekomst – Marcantonio Colonna.-TorquatoTasso -Verallislægten – Paul V -Sociale forhold – Banditter – Et nyt Råd.

Kap VI: Kunst og tro
Arkitektur og kunst -S. Mariadella Pietà – SS. Pietro e Paolo – SS. Salvatore -S.Michele -Cappella del B. Tommaso. – S. Francesco – Santa Oliva–Klostergården -Santuario del Soccorso – Oratorio della SS. Annunziata-Forsvundne kirker

Kap VII: Litterær og diplomatisk aktivitet
Litteraturdyrkelse-De frygtløses Akademi – Diplomati – Pius VI – Tommaso Placidis salig kåring- Fransk herredømme – Forholdet til Rom.

Kap VIII: Cori efter 1870
Økonomiske og sociale forhold – Befolkning – Giulianello – Leo XIII – Hospitalet–Drikkevandet- Jernbanen og vejene – Elektrisk lys – Skoler.

Kap IX: Folkelige sædvaner og traditioner
Fødsel. Dåb og faddere. Barndom og ungdom. Forlovelser – Ægteskab – Gaver – Fester- Carosello storico – Coresisk dialekt.

Oversættenes indledning og forfatterens forord

Nærværende skrifter en oversættelse af en italiensk bog, skrevet af en lokalpater ombyen Cori, 50 km. syd for Rom. Byen var i antikken en af de vigtigste byer i Latium, og dens historie går længere tilbage end Roms. Bogenudkom i 1968 under titlen ‘CORI attraverso i secoli’. Vi – oversætterne, Henning Nielsen og Peter Hvorslev – har begge boet en del i Cori og vi har mange danske venner, som holder af byen og kommer her jævnligt. Oversættelsen er primært skrevet til glæde for dem. Det er et helt upretentiøst og ukommercielt foretagende, skriftet er ikke til salg, men kan hentes hjem her fra internettet og evt. printes ud.

Bogen har en række sort-hvide billeder, som ikke er med i denne udgave. De kan ses iden “store udgave”, som ligeledes kan hentes på nettet. Vi aftrykker bogens originale bibliografi, der således ikke er ført up todate. Men i noteapparatet (og undertiden også oppe i selve brødteksten) forekommer der [i skarp parantes] en række ”moderne” indslag: kommentarer, enkelte henvisninger til nyere litteratur samt forklarende og præciserende oplysninger fra oversætterne.

Indledning i form af flg. brev til forfatteren fra en ven:

Kære P. Epifanio.

Et historiske arbejde, som fremlægger udviklingen af den moralske og kunstneriske arv fra vores egen by og minder de nulevende om deres egen fortid, kunne ikke være påbegyndt på en bedre måde.
De historiske begivenheder fremlægges i en fremadskridende sammenhæng og man forstår let – efterblot en kort læsning – hvorledes livet hos dette ældgamleog stolte folk, der elsker friheden, fortjener respekt og anerkendelse fra enhver tids herskere. Dette folk, som har skabt ikke blot nogle afde mestbeundrede og uforgængelige monumenter, men også hovedværker inden for den politiske og juridiske videnskab såsom de Coresiske Statutter.
Det religiøse liv fremstilles på en måde, så man forstår hvorledes den evige kristne livsvæske har næret og åndeliggjort Coris historie. Hovedpersonerne bliver her levende igen, og omtalen af de kristne og de kunstneriske værker, der er et resultat af fællesskabet, er nøjagtig og interessant.
Men De, kære pater, vier også et kapitel til “skikke og traditioner” og får derved genoplivet de sædvaner, der i historien om en by som Cori, udgør det, der binder tingene sammen. Man får således tilfulde tilfredsstillet sin nysgerrighed efter viden om disse traditioner; et behov for en total undersøgelse, som andre arbejder af tilsvarende art, de være nok så prisværdige, har forsømt.
Til glæden ved at læse Deres bog føjes yderligere den fordel at blive beriget med værdifuld viden om historiske begivenheder, udviklingen idet civile liv og de kulturelle og kunstneriske erobringer i Cori.

Og utvivlsomt vil den slags resultater, som De hermed fremlægger, en koncentreret men dog komplet historie, nå sit mål, især blandt de unge. Dette fordi det ikke er sandt, at de unge “ikke længere har nogle idealer”. Tværtimod. I hjemegnens historie søger de sandhed og objektivitet. Jeg tror, at Deres arbejde i den retning virkelig vil bidrage til at redde den historie og de traditioner i Cori, som fortjener at blive reddet.

Tro mig Deres Vito De Gregorio Æres-inspektør for Coris monumenter

Forfatterens forord

I vinteren 1965-66 kom en række universitetsfolk fra Roms arkitektur-fakultet til Cori for at udføre en række topografiske undersøgelser i byen. Delt i små grupper gik de rundt og målte, diskuterede og udpegede, hvad der kunne have deres interesse. Men m.h.t. oplysninger om byens monumenter måtte de søge dem i Roms biblioteker. Samme problem havde alle andre lærde der for eller siden havde brug for oplysninger vedr. Coris historie og arkæologi. I Cori selv fandtes ingen publikationer desangående. Trykte værker heromer en bibliografisk sjældenhed, og selv Accrocca’s værk (Cori. Storiaemonumenti, 1933) kan ikke købes i handelen mere. Disse kendsgerninger blev kommenteret en aften af en flok venner, forsamlet i Cori for at “varme op” til den forestående Carosello Storico. Det var denne aften ideen til en “Guida Turistica” blev konkretiseret, publiceret senere i samarbejde med vennen De Gregorio, og i dag nærværende bind.
Det omfattende materiale ville egentlig kræveet større værk; men af forskellige grunde har vi foretrukket at give vort arbejde ret beskedne dimensioner, hvorved 3000 års historie bliver koncentreret på kun 120 sider. Den studerende på jagt efter særlige enkeltheder eller den som søger ting der kan fremhæve byens særligglorie (hæder) må gå til den omfattende bibliografi og i øvrigt henvendesig til Nationalarkivet i Latina, hvor Cori-dokumenterne opbevares.
Forfatteren

Profil

Huset ligger på de allerbedste m2 i Cori. I det historiske centrum af Cori Monte (den høje bydel) ligger huset lige i svinget, der hvor via della Republica glider over i via Veneto og landskabet åbner sig mod havet og Pontina sletten (Roms køkkenhave).

Kontaktoplysninger
Cori-rom Via della Repubblica 18 04010 Cori LT Italien
(+45) 20 23 70 65
madssoegaard@hotmail.com

 

Designet af Standoutmedia